MENIU

Moroșanu Adrian:
+40 727 603 890

Gardul electric – GE -(ELECTRIC FENCES)

Electrificator de demarcație, (Generator de impulsuri pentru Garduri electrice) – Mustang

Ce este un gard electric pe intelesul tuturor?

Gardul electric sau electrificator de demarcatie sau cioban electronic, este o bariera activa în fata agresorilor, deoarece prin reteaua de fire electrice se descarca impulsuri de inalta tensiune si se alerteaza sistemul de supraveghere permanenta, totodata el mai poate fi numit si bariera psihologica pentru intimidarea intrusului. Socul electric (8000V, neletal) produce reflexe cvasi-instantanee determinând agresorul sa se retraga imediat. Vointa sau forta bruta sunt complet inutile.

Gardul electric se realizeaza din fire metalice (si sintetice în diferite culori) împletite sau răsucite cu diferite grosimi sau latimi, acestea fiind montate pe suporti izolanti special confectionati în acest scop. Firele pot fi montate pe stâlpi în unu sau mai multe rânduri, în functie de necesităti protejând astfel un perimetru de intrusi sau demarcându-l în cazul folosit la parcele de pãsunat.

Gardul electric astfel alimentat nu prezintă pericol pentru viata si sănătatea oamenilor ori animalelor, el generând impulsuri electrice de înaltă tensiune (cca 8.000 – 10.000 V)si intensitate mică pentru scurt timp, dar suficiente pentru îndepărtarea intrusilor ori demarcându-l în cazul păsunatului (Păstor electronic).

Atingerea oricarui fir al gardului de către un intrus sau un animal, are ca efect instantaneu o descărcare a energiei electrice prin corpul acestuia, socul electric generat fortându-l imediat să se retragă.

Mustang Electronic executa la comanda clientului, generatoare de impulsuri electrice de înaltă tensiune, destinate să alimenteze garduri electrice NELETALE. Generatoarele de impulsuri Mustang 12 se alimenteaza cu 12 Volti iar Mustang 220 se alimenteaza de la tensiunea retelei de 220 Volti.

Avantajele unui gard electric

 • Aplică un șoc electric pentru îndepartarea agresorului
 • Functionează ca o bariera psihologica pentru intimidarea intrusului
 • Animalele primesc un șoc electric neletal și vor evita contactul cu gardul
 • Atingerea accidentală a gardului implică un șoc electric singular minor
 • Firele electrice pot servi drept gard pentru orice perimetru, înlocuind nevoia de construire a unui alt gard conventional
 • Reduce efectivul personalului de pază
 • Costuri mici de întretinere
 • Furnizează o barieră activă care oprește intruzia
 • Preț accesibil
 • Greutate mică, ușor de transportat
 • Ușor de modificat

Pentru ce se folosesc gardurile electrice?

Aceste garduri electrice se folosesc pe toate spațiile ce necesită pază și protecție: fermele agricole și de animale, suprafețele pășunabile, proprietățile private, grădini zoologice, complexele industriale, bazele militare, reședințele de stat, etc.

Sunt foarte eficiente pentru pazirea terenurilor agricole, sunt usor de montat si manevrat. Pot fi montate in orice loc, pot fi luate la sfârsitul sezonului de pasunat, sau chiar pot fi strânse la sfârsitul fiecarei zi.

Pentru folosirea rationala a pasunilor (pasunatul controlat al animalelor, inclusiv cai), este un dispozitiv modern si foarte necesar.

Mai poate fi folosit pentru orice tip de teren, ca produs de sine statator sau ca anexa a unui gard deja montat.

Siguranta de functionare este de 100 % Datorita tensiunilor înalte (cca 8000 V) si a sistemelor electronice de protectie este imposibila taierea ori sabotarea gardului, orice tentativa fiind semnalizata prompt catre sistemul de alarma sau monitorizare.

Practic oriunde, datorita structurii flexibile montajul se face pe orice teren.

Gardul electric poate fi montat singular (îndeplinind atât functia de gard “fizic” cât si cea de bariera electrica) cât si împreuna cu un gard deja existent (deasupra, în prelungire sau paralel) indiferent de configuratia sau structura acestuia.

Pentru ce se folosesc gardurile electrice? 

Aceste garduri electrice se folosesc pe toate spațiile ce necesită pază și protecție: Fermele agricole și de animale, suprafețele pășunabile, proprietățile private grădini zoologice, complexe industriale, bazele militare, reședințele de stat etc. Sunt foarte eficiente pentru păzirea terenurilor agricole, sunt ușor de montat și manevrat. Pot fi montate în orice loc, pot fi luate la sfârșitul sezonului de pășunat sau chiar pot fi strânse la sfârșitul fiecărei zi. Pentru folosirea rațională a pășunilor (pășunatul controlat al animalelor, inclusiv cai), este un dispozitiv modern și foarte necesar. 

Mai poate fi folosit pentru orice tip de teren, ca produs de sine stătător sau ca anexă a unui gard deja montat. Siguranța de funcționare este de sută la sută datorită tensiunilor înalte (circa 8000 V) Și a sistemelor electronice de protecție este imposibilă tăierea ori sabotarea gardului, orice tentativă fiind semnalizată prompt către sistemul de alarmă sau monitorizare. 

Practic oriunde, datorită structurii flexibile, montajul se face pe orice teren. 

Gardul electric poate fi montat singular (îndeplinind atât funcția de gard “fizic”, cât și cea de barieră electrică) cât și împreună cu un gard deja existent (deasupra în prelungire sau paralel) indiferent de configurația sau structura acestuia. 

Elemente importante în protecția muncii: 

 1. Evitați contactul cu gardul electric. 
  Nu atingeți firele cu capul gura sau corpul. 
  Nu încercați să treceți printre sau pe sub firele unui gard electric cu mai multe fire. 
  Folosiți întotdeauna o poartă.
 2. Să vă gândiți și la alții. 
  Nu lăsați copiii în apropierea gardului. 
  Dacă aveți gard cu fir să nu puneți firul la nivelul capului.
 3. Evitați să fiți prinși în capcană. 
  Nu electrificat sârma ghimpată. 
  Puneți firele electrice la o distanță de minim 15 mm de cele neelectrice. 
  Deconectat curentul înainte de alte lucrări. 
 4. Atenție PERICOL!!! 
  Nu alimentați gardul cu mai multe generatoare. 
  Nu conectați împământarea la împământare a rețelei. 

De reținut! 

Gardul electric este mijlocul cel mai eficient pentru organizarea pășunatului în tarlale, pentru protecția animalelor domestice împotriva animalelor sălbatice, prădătoare sau pentru delimitarea padocurilor pentru animale. Acesta se mai folosește și pentru protecția culturilor agricole, viticole și legumicole împotriva animalelor sălbatice, cum ar fi: mistreții. urșii, căprioarele etc. Principiul de funcționare a gardului electric constă în producerea unor șocuri electrice de tensiune înaltă, însă de intensitate joasă și de foarte scurtă durată asupra animalului care atinge sârma gardului, prin închiderea unui circuit electric între sârmă și pământ prin corpul animalului. 

 

Structura gardului electric este formată din: 

 • Sursa de energie electrică: baterie de acumulatoare, baterie de elemente galvanice, magnetou sau rețeaua de curent electric; 
 • Generatorul de impulsuri electrice care are rolul de a transforma curentul continuu de joasă tensiune furnizat de sursa de energie electrică, în impulsuri electrice de înaltă tensiune, cu o intensitate sub limită periculoasă fiziologic și de scurtă durată; 
 • Sârma împrejmuitoare a gardului electric se execută din oțel moale, galvanizat, cu un diametru de minim 2 mm; 
 • Stâlpii gardului electric sunt de 2 feluri: stâlpi de susținere și stâlpi de colț; 
 • Izolatori pe care se instalează sârma au o construcție diferită, în funcție de stâlpii pe care se montează (au o mare rezistență la tensiunile de străpungere a sârmei minim 15.000V) 
 • Paratrăsnetele au rolul să asigure descărcarea la pământ a tensiunilor mari care iau naștere în timpul manifestărilor electrice atmosferice. Se montează pe stâlpii de susținere ai gardului. Supratensiunile sunt periculoase pentru animalele care ating cardul și pentru generatorul de impulsuri care se poate defecta. 
 • În momentul în care o vacă aflată în împrejmuire atinge sârma, circuitul electric se închide prin corpul său, iar animalul v-a simți un șoc creat de impulsul de înaltă tensiune, șoc care îl va determina să se îndepărteze brusc de sârmă. 
 • Tensiunea minimă pentru bovine este de 2000 V, necesară pentru a ține aceste animale în interiorul suprafeței delimitate. 

Parametrii generatorului de impulsuri MUSTANG – sunt următorii: 

 • Alimentare de la rețea sau din acumulator auto, energie depozitată 0,9 … 8,2 J; 
 • Tensiunea maximă la ieșire, 8800 – 18.000 V; 
 • Lungimea maximă a gardului 25 km; 
 • Lungime la solicitare mare, 18 km; 
 • Se recomandă pentru toate tipurile de garduri, pentru garduri mici, mijlocii și mari. 

Echipament special: 

 • Pentru crescătorii de oi, capre, iepuri sau păsări se recomandă garduri speciale alcătuite dintr-o plasă cu ochiuri de 8 – 12 cm. La înălțimea de aproximativ 1 m, lungimea de 50 m. 
 • Cu 400 m conductor se poate parcela aproximativ 1 hectar teren. 

 

Ce trebuie să știm pentru un principiu de funcționare corect? 

Generatorul MUSTANG corect instalat trimite un curent electric dea lungul cardului. Un animal care atinge Firele creează prin corpul său o cale de acces pentru curentul electric spre pământ, înapoi spre generator prin împământare pentru a încheia circuitul. Un animal sau vegetația care atinge gardul va închide sistemul cauzând scurgerea curentului. 

Impulsurile electrice sunt de scurtă durată, 1,2 secunde. Gardul electric este total nepericulos. De fapt, sistemul este mai bun pentru animale decât sârma ghimpată, care poate cauza rănirea lor care vin în contact cu acesta. 

Șocul simțit este combinația a voltajului din gard și a timpului impulsului electric. Cu cât este mai mare șocul primit de animal, cu atât mai lungă va fi amintirea acestui șoc. Ideea principala este aceea de a determina carnivorele sa investigheze gardul într-o manieră lentă și precaută pentru a provoca primul șoc la nas. Dacă șocul este primit în spate, animalele reacționează adesea prin înaintare, nu prin retragere. 

Există câteva moduri în care putem să determinăm prădătorii să-și ridice nasul spre gard. Momeala, aripi de pui, poate fi atârnată de firul activ al gardului. Puterea primului șoc va determina adesea comportamentul animalului fata de gard în viitor. 

Montarea gardului electric 

Firele se plasează la distanța de 20 – 30 cm, unul de altul, cele de la nivelul inferior mai apropiate, unele de altele (15 cm între ele), distanța între fire variind în funcție de teren și de specia prădătorilor. 

 • În cazul lupilor, firele vor fi concentrate mai aproape de sol pentru a evita ca lupii să poată săpa pe sub firele de Jos. 
 • În cazul urșilor, setarea firelor se va face cât mai uniform posibil. 
 • Când gardul se află pe o plantă în partea din amonte, firele se montează la cel mai înalt nivel pentru a reduce posibilitatea ca animalul să sară înăuntru de pe planta superioară. 

Pilonii se fixează la intervale de 5 – 10 m, acest lucru depinzând de topografie acolo unde terenul este neregulat distanța dintre pilon va fi mai mică pentru a se putea urmări conturul solului cât mai bine posibil. Trebuie întotdeauna verificat dacă firele au același spațiu între ele pe pilon. S-a observat că diferențele de spatii au fost imediat observate de către câinii de pază, care au putut sa se strecoare înăuntru. Firele nu trebuie să atingă solul sau iarba pentru a evita întreruperea curentului dea lungul firelor. Se pot utiliza role cu fire de 400 m sau 200 m. 

Gardurile trebuie echipate cu minim 3 fire, alternându se sarcinile (+, -, +). Dacă firul de jos se află la 20 cm de sol, el trebuie să fie încărcat pozitiv pentru a opri tentativele de târâre sau separare. 

Înălțimea gardului este singura limită pentru animalele care sar. Prin adăugarea unui gard suplimentar în fața primului pentru alergii, întregul sistem săritorul va ezita să treacă pe deasupra lui. Gardul nu va opri un animal de talie mare care aleargă spre el, fără să-l vadă. Mai mult, majoritatea contactelor cu gard electric se produc noaptea. De aceea gardul trebuie să fie vizibil, putându-se monta un fir alb în partea superioară a gardului. Ar trebui menținut o putere de cel puțin 4500 volți pe toată lungimea gardului la orice oră, cu un puls pe secundă. 

Mustang 12 A 

 • Singura ieșire tensiune foarte înaltă 
 • Mai mare de 7000 V – pentru gard electric de protecție și pază

PreȚ 650 lei

Mustang 220 A

 • Singura ieșire tensiune foarte înaltă 
 • Mai mare de 8000 V – pentru gard electric de protecție și pază 

PreȚ 750 lei

Mustang 220 SPECIAL

 • 2 tensiuni alimentare, 12 V cc. și 220 Vca. Rețea 
 • Ieșire tensiune foarte înaltă. 
 • Mai mare de 10.000 V – pentru gard electric de protecție și pază. 

PreȚ 800 lei

Ai nevoie de acest produs?
Contactează-ne!